Święto Dziecka na Górce

Zarząd Górki zaprasza mieszkańców osiedla do wspólnego spędzenia zbliżającej się niedzieli. Jest to pierwsza inicjatywa niedawno wybranej rady osiedla.

Zarząd osiedla Na Górce jest 22. organem pomocniczym Gminy Wronki. W zeszłym miesiącu, zainteresowani mieszkańcy tej części miasta spotkali się we Wronieckim Ośrodku Kultury, aby wybrać swoich przedstawicieli w radzie.

Decyzją mieszkańców pięcioosobowy zarząd stworzyli: Sławomir Śniegowski, Michał Biedziak, Hanna Podzińska, Władysław Białek i Urszula Roszak. Przewodniczącym osiedla Na Górce został wybrany Michał Biedziak.

Jutrzejsza inicjatywa jest pierwszą propozycją zarządu. Mieszkańcy Górki będą mieli okazję wspólnie spędzić niedzielę na Kozim Rynku. Organizatorzy zapewnili wiele atrakcji, takich jak bieg dla dzieci czy konkurencje sprawnościowe. swieto-dziecka