Mrówka Wronki - dekoracje, artykuły dla domu i ogrodu, chemia gospodarcza, materiały budowlane, elektryczne i instalacyjne

Świeto w Szkole na Leśnej


08.04.2014r. w Zespole Szkól nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach odbyła się uroczystość z okazji 14 rocznicy nadania szkole imienia.

Część oficjalną akademii rozpoczęła pani dyrektor Monika Kozber, która powitała zaproszonych gości, nauczycieli oraz społeczność uczniowską. Swoją obecnością zaszczycili nas Starosta Powiatu Szamotulskiego p. Paweł Kowzan, Redaktor Naczelny gazety „ Bazar Wroniecki” p. Grażyna Kaźmierczak, członek Zarządu Rady Powiatu p. Kazimierz Michalak, dyrektor Wydziału Edukacji Spraw Obywatelskich ,Kultury, Sportu i Turystyki p. Jan Stefaniak oraz Przewodniczący Rady Rodziców p. Jerzy Śmiłowski.

Ważnym aspektem części oficjalnej było pasowanie nowego pocztu sztandarowego, szablą porucznika Jana Rzepy, przez starostę p. Pawła Kowzana. Zaszczytu pełnienia warty przy sztandarze dostąpili: Michał Prętki, Artur Roszak, Patryk Janicki.

Podczas apelu zostały również ogłoszone wyniki konkursu na logo szkoły, pod patronatem Starosty Powiatu Szamotulskiego p. Pawła Kowzana. Komisja konkursowa, zgodnie z regulaminem wyłoniła najlepszego autora projektu, którym został Patryk Krzyżaniak z klasy III i. Zwycięzca został nagrodzony przez p. Starostę, a ufundowaną nagrodą był tablet. Baner z logo szkoły, możemy podziwiać przy wejściu do budynku szkolnego. Fundatorką baneru ze znakiem graficznym szkoły jest pani Grażyna Kaźmierczak.

W części artystycznej pt. „Powstanie w dźwiękach i poezji”, została ukazana krótka historia i przebieg powstania oraz sylwetki jego bohaterów. Pamięć o bohaterach Ojczyzny i bohaterach Powstania Wielkopolskiego uczczono strofami pieśni i przepiękną grą na instrumentach. Młodzież, która brała udział w okolicznościowym programie artystycznym, została przygotowana przez p. Alinę Słomińską i p. Jolantę Góral.

Akademia spotkała się z dobrym przyjęciem przez zaproszonych gości i całą społeczność szkolną. Serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym na uroczystość, a szczególnie zaproszonym gościom za okazanie życzliwości i wsparcia naszej szkole.

J.G.


14 kwietnia 2014
Redakcja

Komentarze

Most zamknięty był przez:

71 dni 20 godzin 42 minuty 44 sekundy

Cztery łapy - salon groomerski, sklep zoologiczny
Moja Zguba
Moja Zguba – pomóżmy sobie w szukaniu Pomóżmy sobie w szukaniu
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Przerwy w dostawie
Partnerzy
Goniec Ziemi Wronieckiej
PeryferiaFutbolu.pl
Przytulisko u Wandy
Facebook
Facebook
Instagram
Google+
Google+