Mrówka Wronki - dekoracje, artykuły dla domu i ogrodu, chemia gospodarcza, materiały budowlane, elektryczne i instalacyjne

Dbają o groby ofiar hitleryzmu i stalinizmu


Gmina Wronki zajmuje się utrzymaniem 79 grobów ofiar terroru hitlerowskiego i reżimu stalinowskiego.

Dzięki porozumieniu podpisanemu z Wojewodą Wielkopolskim wroniecki samorząd otrzymał dotychczas na ten cel 101 310 zł dofinansowania.

Od 2009 do 2014 r. na utrzymanie grobów na cmentarzu parafialnym we Wronkach wojewoda przyznał gminie kolejno: 15 000, 23 260, 21 050, 15 000, 15 000 i 12 000 zł. Za wspomniane kwoty zawsze przed 9 maja, 1 września i 1 listopada porządkowane są mogiły i teren wokół nich, zakupywane i zapalane znicze. W ramach wspomnianych środków systematycznie remontowano nagrobki, a nawet stawiano nowe.
W 2009 r. wyremontowano 5 nagrobków, w 2010 r. – 12, w 2011 r. – 11, w 2012 r. – 8, w 2013 r. – 8.

Ostatnio grobami zajmowała się 5. Wroniecka Drużyna Harcerska „Czerwone Berety” im. Samodzielnej Brygady Spadochronowej (wybrana przez gminę zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych). Dla harcerzy jest to nie tylko sposób na wypracowanie pieniędzy. To także kultywowanie patriotyzmu, lekcja historii.


9 kwietnia 2014
Redakcja

Komentarze

Most zamknięty był przez:

71 dni 20 godzin 42 minuty 44 sekundy

Cztery łapy - salon groomerski, sklep zoologiczny
Moja Zguba
Moja Zguba – pomóżmy sobie w szukaniu Pomóżmy sobie w szukaniu
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Przerwy w dostawie
Partnerzy
Goniec Ziemi Wronieckiej
PeryferiaFutbolu.pl
Przytulisko u Wandy
Facebook
Facebook
Instagram
Google+
Google+