Mrówka Wronki - dekoracje, artykuły dla domu i ogrodu, chemia gospodarcza, materiały budowlane, elektryczne i instalacyjne

III sesja Rady Miasta i Gminy Wronki


22 grudnia 2010 roku o godzinie 13:00 w sali Wronieckiego Ośrodka Kultury we Wronkach przy ulicy Poznańskiej 59 odbędzie się III sesja Rady Miasta i Gminy Wronki.

Porządek obrad :
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z II sesji.
4. Przyjęcie interpelacji i wniosków radnych.
5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Szamotulskiemu.
8. Zmiany w budżecie gminy na 2010 r.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010.
10. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego we Wronkach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Oborniki.
12. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wronki na lata 2011-2015.
13. Uchwalenie budżetu gminy na 2011 rok.
14. Uchwalenie planu pracy Rady Miasta i Gminy oraz stałych Komisji Rady na I półrocze 2011 r.
15. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
16. Zapytania i wolne wnioski.
17. Zamknięcie sesji.


10 grudnia 2010
Redakcja

Komentarze

Most zamknięty był przez:

71 dni 20 godzin 42 minuty 44 sekundy

Cztery łapy - salon groomerski, sklep zoologiczny
Moja Zguba
Moja Zguba – pomóżmy sobie w szukaniu Pomóżmy sobie w szukaniu
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Przerwy w dostawie
Partnerzy
Goniec Ziemi Wronieckiej
PeryferiaFutbolu.pl
Przytulisko u Wandy
Facebook
Facebook
Instagram
Google+
Google+