Mrówka Wronki - dekoracje, artykuły dla domu i ogrodu, chemia gospodarcza, materiały budowlane, elektryczne i instalacyjne

Emilia Nogaj – Kandydatka do Rady Powiatu Szamotulskiego


Prezentujemy przedstawienie postaci i postulaty wyborcze nadesłane przez Panią Emilie Nogaj:

Emilia Nogaj – lat 52, mężatka, dwóch synów, wykształcenie wyższe, absolwentka filologii germańskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu,29 lat pracy pedagogicznej jako nauczyciel języka niemieckiego w Zespole Szkól nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach, lektor języka niemieckiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, tłumacz przysięgły języka niemieckiego, bezpartyjna, podnosi kwalifikacje zawodowe przez udział w kursach językowych i metodycznych, inicjatorka współpracy młodzieży ZS nr1 ze szkołą niemiecką w Fuldzie, bierze aktywny udział w pracach Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego, radna Rady Powiatu Szamotulskiego ostatniej kadencji, przedstawicielka Polski w Radzie Międzynarodowej FZŚ.


Moje główne priorytety w tej kadencji to:
– Udoskonalenie bazy edukacyjnej i sportowej powiatu
– Dalsza modernizacja szpitala powiatowego
– Zwiększenie nakładów na remonty dróg powiatowych
– Monitorowanie budowy obwodnicy Wronek
Unowocześnienie sprzętu będącego do dyspozycji policji i straży pożarnej


8 listopada 2010
Redakcja

Komentarze

Cztery łapy - salon groomerski, sklep zoologiczny
Moja Zguba
Moja Zguba – pomóżmy sobie w szukaniu Pomóżmy sobie w szukaniu
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Przerwy w dostawie
Partnerzy
Goniec Ziemi Wronieckiej
PeryferiaFutbolu.pl
Przytulisko u Wandy
Facebook
Facebook
Instagram
Google+
Google+